Close
Kako postupiti u slučaju nezgode i oštećenja tokom iznajmljivanja

Kako postupiti u slučaju nezgode i oštećenja tokom iznajmljivanja

Ako iznajmite vozilo dok ste na odmoru, poslednje na šta mislite je oštećenje vozila ili povreda vas i putnika u vozilu, ali takve se stvari dešavaju. World of Rent a car će vam pružiti određene smernice kako postupati ako se nađete u takvoj situaciji. Procedura oštećenja iznajmljenog vozila slična je proceduri ličnog vozila. Prva i najvažnija stvar je utvrditi da li su svi putnici u vašem vozilu i u drugom vozilu, ako dođe do sudara dva vozila, u redu. Ako je neko povređen, potrebno je pozvati policiju i hitnu pomoć. Sudar ili oštećenje vozila treba prijaviti policiji, jer većina vozila za iznajmljivanje automobila zahteva važeći policijski izveštaj.Obratite se kompaniji u kojoj ste iznajmili vozilo jer vam mogu pomoći dobrim savetom i verovatno su bolje upoznati sa postupkom. Ako se radi o sudaru dva ili više vozila koja su u voznom stanju, potrebno ih je ukloniti sa puta i omogućiti nesmetan saobraćaj i na taj način izbeći kaznu od strane policije (pre premeštanja vozila preporučujemo da fotografišete mesto nesreće). Razmenite informacije o osiguranju sa drugim uključenim stranama.

Iznajmljivač automobila ne smatra zakupca odgovornim za štetu na vozilu ako se utvrdi da nesreću nije izazvala vaša greška, ali druge kompanije za iznajmljivanje automobila mogu imati svoja pravila. Osiguranje treće strane uključeno je u cenu najma. Ako se odlučite za dodatno osiguranje, odbitna franšiza (odgovornost za moguću štetu) smanjuje se za 50% ili 100% u zavisnosti od nivoa osiguranja koji kupujete (obavezno predočavanje policijskog izveštaja, odnosno zapisnika o alkotestiranju bez kojeg vaše osiguranje ne važi). Vožnja pod dejstvom alkohola ili nedozvoljenih supstanci, davanje vozila trećim licima za vožnju i prolazak kroz crveno svetlo na semaforu su faktori zbog kojih dodatno osiguranje ne važi i odgovorni ste za svu nastalu štetu. Za manje štete poput ogrebotina u slučaju da ste kupili dodatno osiguranje potrebna je i policijska prijava. Ova vrsta oštećenja najčešće se javlja kada je vozilo parkirano i van vaše kontrole. Prilikom vraćanja vozila iznajmljivaču, verovatno će biti potrebno popuniti dodatne papire. Potrebno je popuniti obrazac za zahtev i napraviti kopiju lične karte / pasoša i vozačke dozvole. Neke kompanije za iznajmljivanje automobila imaju svoje matrice sa cenama određenih šteta, dok neke zahtevaju procenu štete kod dobavljača vozila. Nadamo se da su pružene informacije bile korisne, a za sve dodatne informacije obratite se zaposlenima u filijali ili šalteru i proverite opšte uslove iznajmljivanja na našoj veb stranici.

Budite oprezni u saobraćaju!